KIERUNKI STUDIÓW :: Zdrowie Publiczne: Studia I stopnia
Strona główna

Zdrowie Publiczne

Strona główna

Zdrowie Publiczne: Studia I stopnia 

Studia z zakresu zdrowia publicznego prowadzone są w Europie i Stanach Zjednoczonych od wielu lat, a kraje wysoko rozwinięte przywiązują szczególną uwagę do ich rangi i znaczenia.

Uruchomienie kierunku Zdrowie publiczne w naszej Uczelni jest odpowiedzią na konieczność kształcenia specjalistów z zakresu promowania zdrowego stylu życia wśród ludzi młodych i aktywnych. Przy ogólnym procesie starzenia się społeczeństwa, niewątpliwie wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne usługi opiekuńcze, terapeutyczne, rehabilitacyjne itp.

 

Studiując Zdrowie publiczne, studenci zdobędą wiedzę z zakresu polityki zdrowotnej krajów UE, podstaw nauk społecznych, psychologii, zarządzania, prawa, ekonomii itp. Poznają również problematykę niekonwencjonalnych metod terapii. Studia kształcić będą także pracowników zajmujących się opieką nad osobami trwale niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania lub przewlekle chorymi. Absolwenci będą przygotowani do organizowania i propagowania działalności profilaktycznej w instytucjach opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych oraz w mediach (promocja zdrowia, edukacja prozdrowotna). Znajdą również zatrudnienie jako personel opieki zdrowotnej w przychodniach, szpitalach, szkołach, niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej itp.

Zdobyte wykształcenie i znajomość problematyki medycznej orazpodstaw naukspołecznych, prawa, ekonomii, zarządzania, metod badawczych, umiejętności wykorzystania systemów informatycznych, uzasadniać będzie ubieganie sięo zatrudnienie w zakładach opieki zdrowotnej, a także w innych organizacjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i promocją zdrowia.

 

Studia Rzeszów Zdrowie publiczne

opublikowano: 12 lutego 2010 11:55

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, fax: +48 17 866 12 22
Lista Telefonów Uczelni
Strona głównaDrukujDo góry